Styret

Justøyfamiliens bibelcamping drives av Justøyfamilien som er en medlemsorganisasjon. Det velges ut fra dette et styre som står for planlegging og drift av campingen. Disse blir valgt på årsmøte som blir avholdt i sommerhalvåret. Dersom det er ting dere lurer på eller har andre hendvendelser, kontakt styrets medlemmer ved å ringe eller sende mail, se menyen til høyre for oversikt over styret og kontakt informasjon.  

Vær gjerne med i forbønn for styret og den jobben de gjør. Be også for en velsignet sesong sommeren 2020.