Retningslinjer for de som har vinterlagring på hyttene

Den som låner hytte for vinterlagring av eget utstyr, skal forplikte seg til å utføre følgende innen 10 juni. Det er viktig at dette gjøres før denne dato slik at man kan få sjekket ut hyttene før utleie starter:

  1. Vaske hytten innvendig
  2. Vaske gardiner, stretchlaken og gulvtepper.
  3. Kontrollere at alt inventar er i orden og stemmer med inventarlisten.
  4. Gi tilbakemelding ved mangler eller om du er i tvil om noe må byttes ut. Kontaktperson er Rolf Kristiansen, tlf. 91190273.
  5. Rydde busker og kratt rundt hytta.
  6. Vaske utemøbler. Utemøblene skal settes inn igjen i hytta etter at de er vasket.
  7. Vaske terrasse.
  8. Hyttene kan ikke tas i bruk for vinterlagring (etter sesongslutt) før nærmere dato som fastsettes av styret. Denne datoen kan variere fra år til år. Hyttene kan blant annet være leid ut deler av august måned.
  9. Styret har til enhver tid mulighet for å omdisponere hytter til andre formål, for eksempel ved dugnadsbehov. Varsel om dette vil eventuelt bli gitt i god tid i forveien.
  10. Utstyr lagres på eget ansvar i hyttene.