Hytter

Priser på hytteutleie sommeren 2021:
For å innfri FHI kravene vedr smittehåndtering, vil det bli lagt på et "Hygienehonorar" på kr 500 pr leieperiode.
"Din sikkerhet er vårt og alles ansvar."

Type hytte

pr. døgn 

Hytte nr. 

Hytte 2 køyer - "stor" 650,- 19

Hytte 4 køyer

560,-

1-14

Hytte 4 køyer - "stor"

660,-

15-18, 20, 25, 26

Hytte 4 køyer - "ny"

740,-

28, 29, 34

Hytte 6 køyer, 2 rom,(Hytte 22 har 5 køyer)

960,-

21-24

Hytte 4 køyer m/wc & dusj

 1150,-

  30, 31 

Hytte 10 køyer, stue og bad

2050,-

35

 

Hytter kan bestilles alle dager på telefon 37 27 51 00 i sesongen

Avbestilling:

Følgende gebyrer vil bli oppkrevd og skal normalt dekke JFC`s utgifter og erstatning:

  • Inntil 31 dager før leieforholdets påbegynnelse 25 % av totalleien, minimum NOK 500,-.
  • Fra 30-15 dager før leieforholdets påbegynnelse 50 % av totalleien, minimum NOK 1000,-.
  • Fra 14. dag til ankomstdagen, samt ved ingen ankomst eller tidligere avreise enn bestilt: 100 % av totalleien