img_6096-2

Møter og samlinger - ukesoversikt

Her finner du en generell oversikten over alle møter og samlinger som skjer en normaluke på Justøy.

Bønnemøter kl 09:00 på loftet (tirsdag- søndag)

Barnemøte kl 10:30 (tirsdag - lørdag)

BarneKRIK kl11:00-12:30  (rett etter barnemøte)(tirsdag - lørdag)

Formiddagsmøte kl 10:30 (tirsdag - lørdag)

Kveldsmøte kl 19:30 (tirsdag - søndag)

Hemmelite 5.- 7. klasse kl 19:30- 20:30  (tirsdag, torsdag og fredag) 

HemmeliteKRIK 14:30-16:00 onsdager

Ungdomsmøte fra 8. klasse (kl 23:00- 01:30  tirsdag - søndag, på stranda)

UngdomsKRIK 14:30- 16:00 (dag varierer)

55 pluss onsdager kl 21:30