Sesongleie

Venteliste

Dersom dere ønsker fast plass må Jan Svege kontaktes enten på mobil: 94895966 eller mail:jan.svege@lyse.net 

Dere vil da bli oppført på venteliste som brukes for å tildele plasser.

Retningslinjer

Styret ber også om at alle sesongleiere leser retningslinjene og respekterer og følger disse.

Priser for sesongleie 2021 inkl medlemskap i JFC:

Totallengde
(inkl drag)

Pris Eksempel Farge på felt angitt på kart
(Se meny til høyre for kart)
8,50 m  11.700,- Hobby 650 
8,44 meter inkl drag
Røde
9.50 m   12.800,- Hobby 750 
9,43 meter inkl. drag
 Blå

Vinterlagring på plassen pr.vogn (ikke strøm inkl) kr. 900,-

Vinterlagring i hytte kr. 625,-

Annet

Sesongleiere kan få nøkkel til bommen mot å betale 200 kroner. Hendvendelse rettes til en i styret.

Retningslinjer vinterlagring

Retningslinjer for de som har vinterlagring på hyttene

Den som låner hytte for vinterlagring av eget utstyr, skal forplikte seg til å utføre følgende innen 10 juni. Det er viktig at dette gjøres før denne dato slik at man kan få sjekket ut hyttene før utleie starter:

 1. Vaske hytten innvendig
 2. Vaske gardiner, stretchlaken og gulvtepper.
 3. Kontrollere at alt inventar er i orden og stemmer med inventarlisten.
 4. Gi tilbakemelding ved mangler eller om du er i tvil om noe må byttes ut. Kontaktperson er Rolf Kristiansen, tlf. 91190273.
 5. Rydde busker og kratt rundt hytta.
 6. Vaske utemøbler. Utemøblene skal settes inn igjen i hytta etter at de er vasket.
 7. Vaske terrasse.
 8. Hyttene kan ikke tas i bruk for vinterlagring (etter sesongslutt) før nærmere dato som fastsettes av styret. Denne datoen kan variere fra år til år. Hyttene kan blant annet være leid ut deler av august måned.
 9. Styret har til enhver tid mulighet for å omdisponere hytter til andre formål, for eksempel ved dugnadsbehov. Varsel om dette vil eventuelt bli gitt i god tid i forveien.
 10. Utstyr lagres på eget ansvar i hyttene.

Retningslinjer for sesongleiere

Generelle ordensregler for campingplassen gjelder i tillegg.  

Vognplassen

Sesongleiere kan bruke angitt plass i tidsrommet 1.mai til 31.august. 

Campingvogner plasseres på angitt felt og plass nummer (se vedlagt kart). Vognen plasseres med venstre hjørne bak på vognen over stein med plass nummer. Der det ikke er satt ned steiner må beskjeder fra styret angående plassering etterkommes. Plassen skal holdes pen og ryddig. Det skal ikke være bygningsrester og annet rusk og rask under platting/vogn. Plenen rundt vognen må klippes og holdes i stand. I skråninger etc. deler vogneierne på gressklipping og rydding seg mellom, slik at det er pent rundt alle vognene.

Det å fjerne/eller beplante busker, trær, kratt og annet må avklares med styret.

Størrelse på campingvogn

Det tillates kun å plassere ut vogner som er beregnet for transport på norsk vei, og som kan registreres.  Maksimalt tillatt bredde på campingvognen er 2,55 meter.  Plassen dere er tildelt sier noe om maksimal lengde på vognen den kan ha på denne plassen.

Oppsetting av fortelt og ekstra telt

På vognen er det kun lov å montere tradisjonelle fortelt. (Ikke spikertelt, ISO camp, elitecamp, osv.)
Fortelt må tas ned innen 31 august. Oppsetting av ekstratelt på vognplassen er ikke tillatt. Ref. f.eks. brannforskrifter.
Ingen plattinger eller faste installasjoner utenfor vogn eller fortelt. Alle installasjoner skal være flyttbare.
Levegger må plasseres så de ikke er til hinder for person- og bil trafikk. Det tillates ikke fastmonterte levegger av tre eller betong o.l. 

Vinterleie

Det må betales vinterleie for vogner som står på plassen fra 1.september til 30.april. I dette tidsrommet skal ikke forteltet være montert på vognen. Overnatting er heller ikke tillatt.

Utlån/utleie av vogn

Vogna kan benyttes av eier samt eiers foreldre/svigerforeldre eller eiers barn/barnebarn. Skal andre enn disse (f.eks. søsken eller venner), låne vogna skal vi ha beskjed når disse ankommer plassen. De skal da registreres i informasjonen på lik linje med andre campinggjester, slik at vi kan informere om hvilke regler som gjelder på plassen.

Hvis dere velger å leie ut vognen, må dere betale kr 320.- pr døgn denne leies ut.  Oppgjør gjøres direkte i informasjonen.

Betaling

Oppgjør for sesongplass gjøres etter følgende modell:

 • 31. januar - Depositum på kr 3.000 + medlemskontingent (kr 300)
 • 30. april - Rest av sesongleie.

Parabolantenner og vanlige antenner

Vær påpasselig ved montering av en evt. parabolantenne, slik at den ikke er til sjenanse for andre.

Dagsbesøk av slekt/venner

Disse skal parkere på gjesteparkeringsplassen utenfor campingen. Bevegelseshemmede får kjøre inn om de tar kontakt med informasjonen.

Bom – stengetid og egne biler.    PARKERING

Kun en bil er tillatt inne på området. Parkering kun på tildelt plass.

Bommen stenges kl. 23.00, kommer dere senere, må dere parkere på parkeringsplass utenfor bom.

Bilen skal ikke plasseres i kjøregatene mellom vognene. Øvrige biler parkeres på parkeringsplassen utenfor porten. PS. Båt- og andre tilhengere skal plasseres nord for fotballbanen (i skogkanten).

Samtidig vil vi minne om at det ikke er tillatt å kjøre inne på området i tidsrommet 23.00 – 08.00, f.eks. å kjøre gjester opp til bommen.

Moped, ATV og lignende

Tillates ikke kjørt inne på området. Parkeres på gjesteparkeringen.

Strømkabel og strømuttak

Hel ledning uten støpsler og skjøtekontakter fra boks til inntak i vogna. Strøm til fortelt skal plugges fra kontakt inne i vogna. Ledningen mellom campingvogn og plassens stikkontakt skal være av type H07RN-F eller tilsvarende med jordleder, tverrsnitt 2,5 mm³.

Permisjon

Dersom noen ønsker en pause i sitt leieforhold, må man søke styret skriftlig om dette innen 31.12. Det kan maksimalt gis permisjon for en sesong.

Oppsigelse

Må gjøres skriftlig, innen 31.12. Ved opphør av sesongleie skal parsellen være fraflyttet og ryddet før 30. april.  Salg eller videresalg av campingvogn inkludert fast sesongplass er ikke tillatt.

Hundehold

Hunder er velkomne på campingplassen under forutsetning av at de ikke forstyrrer andre.  Det er en selvfølge at hunden er i bånd hele tiden og at alle benytter hundeposer, men de er ikke velkomne på arrangementer i teltkirken / barneteltet / loftet.  Mange barn er ivrige «hundepassere», men sørg i så fall for at de kan håndtere hunden. 

Container

Kun vanlig husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) kastes i kontaineren. På grunn av at enkelte kaster for mye ting som ikke skal i kontaineren, tillater vi kun avfall i vanlige bæreposer. Annet avfall tas med og leveres renovasjonen hjemme.

Nattero

Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 skal det være stille på campingplassen.

Usømmelig oppførsel

Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.  Det er ikke tillat å konsumere alkoholholdige drikke eller å vise seg beruset på campingplassen.

 

Er dere i tvil om noe, så ta kontakt med styret / teknisk ansvarlig for presisering / oppklaring.

 

Vedtatt av Styret for JFC, 24.11.2014, og erstatter tidligere «Retningslinjer for sesongleiere»