1justoy10.

Ordensregler for Justøyfamiliens Bibelcamping

ORDENSREGLER 

På en campingplass bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige «vaner», og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Dette betyr at vi må ha noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

1. ANKOMST

1.1. Meld din ankomst i informasjonen. Registerings skjema må fylles ut. Legitimasjon må fremvises på oppfordring.

1.2 Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst.

2. PRISER

2.1 Betaling etter gjeldende priser.

3. OPPHOLD

3.1 Du plikter å sette deg inn i regler angående brannvern, gass, el. tilkobling og andre sikkerhetsbestemmelser.

3.2 Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Graving i bakken må ikke finne sted.

3.3 Elektriske fremkomstmidler som sparkesykkel, hoverboard etc. er ikke tillatt brukt inne på campen, i hovedsesongen, grunnet sikkerhet for barn og voksne.

3.4 Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ballspill er ikke tillat inne på området, og det henvises til egen fotballbane ved parkeringsplassen og volleyballbane ved stranda for ballaktiviteter.

3.5 Kjøring begrenses til et minimum, og foretas i gangfart. Området er skiltet med makshastighet 10 km/t.

3.6 Elbil-lading er kun tillatt på ladestasjon på vei ned mot stranda,

venstre side (forbud mot å lade på strømstolper).

3.7 Husholdningsavfall kastes i kontainer som er plassert ved parkeringsplass.  Brannfarlig materiale, eksempel engangsgriller, kastes i grå brannsikre avfallstønner som står på plassen.

3.8 Det er forbudt å tenne bål og bruke bålpanne på campingplassen.

3.9 Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.

3.10 Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, hundepose må brukes, og det er IKKE tillatt å ta med kjæledyr i møteteltet, barneteltet eller på loftet. 

Dyr som ikke kan holdes i bur eller i bånd, er ikke tillatt på campingplassen (for eksempel katt).

3.11 Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten styrets samtykke.

3.12 Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 08.00. Det er ikke tillatt å kjøre inne på området i dette tidsrommet.

3.13 Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp. Det er ikke tillatt å konsumere alkoholholdig drikke, eller å vise seg beruset på campingplassen.

4. AVREISE

4.1 Campingtomten/ hytta skal forlates til avtalt tid.

5. ANSVAR

5.1 JFC kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. 

5.2 Skade som blir påført JFC eller andre gjester, må dekkes etter gjeldende regler.

 

Vedtatt av Styret for JFC, 12.03.2022, og erstatter tidligere «Ordensregler» av 24.11.2014